ASUS ROG GL502VM - Информация за DVD-ROM устройството

background image

Информация за DVD-ROM устройството

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

95

Дефиниране на региони

Регион 1
Канада, САЩ и територии на САЩ

Регион 2
Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива, Унгария,

Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Норвегия,

Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна Африка, Испания,

Швеция, Швейцария, Сирия, Турция, Великобритания, Гърция, бившите

югославски републики, Словакия

Регион 3
Бурма, Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайван,

Тайланд, Виетнам

Регион 4
Австралия, Карибите (без териториите на САЩ), централна Америка, Нова

Зеландия, островите в Тихия океан, Южна Америка

Регион 5
CIS, Индия, Пакистан, останалата част от Африка, Русия, Северна Корея

Регион 6
Китай

background image

96

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Съвместимост на вътрешния модем

Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония),

FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR21. Вътрешният модем е одобрен

в съответствие с Решение 98/482/ЕО на Съвета относно единното

паневропейско свързване към обществените комутируеми телефонни мрежи

(PSTN). Въпреки това, поради разликите между отделните PSTN, предоставяни

в отделните държави, одобрението не предоставя само по себе си безусловна

гаранция за успешна експлоатация във всяка крайна точка на PSTN мрежата.

В случай на проблеми, свържете се с Вашия доставчик като първа инстанция.

Blu-ray ROM устройството Ви дава възможност да гледате високодетайлно

(HD) видео и други формати на дискове като DVD CD.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само определени модели имат Blue-ray ROM устройство.

Региони

Регион A

Страните в Северна, Централна и Южна Америка и техните територии; Тайван,

Хонконг, Макао, Япония, Корея (Южна и Северна), страните в Югоизточна

Азия и техните територии.
Регион Б

Страните в Европа, Африка и Югозападна Азия и техните територии;

Австралия и Нова Зеландия.
Регион В

Страните в Централна и Южна Азия, Източна Европа и техните територии;

Китай и Монголия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте уебсайта на Blu-ray дисковете www.blu-

raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx за повече

информация.