ASUS ROG GL502VM - Puuteplaadi kasutamine

background image

Puuteplaadi kasutamine

Kursori liigutamine

Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi

kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil

liigutada.

background image

30

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ühe sõrme liigutused

Üks koputus / Kaks koputust

Rakenduse avamiseks koputage sellele.

Rakenduse käivitamiseks tehke sellele topeltkoputus.

Pukseerimine

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda

puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus

oma uude asukohta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

31

Vasakklõps

Paremklõps

Klõpsake rakendust selle

valimiseks.

Topeltklõpsake rakendust

selle käivitamiseks.

Klõpsake seda nuppu, et avada

parempoolse nupu menüü.

MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire

vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil.

Kahe sõrme liigutused

Kahe sõrmega kerimine

(üles/alla)

Kahe sõrmega kerimine

(vasakule/paremale)

Libistage kahte sõrmega, et kerida

üles või alla.

Libistage kahte sõrmega, et kerida

vasakule või paremale.

background image

32

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Pukseerimine

Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all.

Libistage puuteplaadil teist sõrme, et üksus uude asukohta lohistada,

ning vabastage nupp, et üksus asetada.

Suurendamine

Vähendamine

Tooge sõrmed puuteplaadil

kokku.

Viigesõrmed puuteplaadil lahku.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

33