ASUS ROG GL502VM - Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

background image

Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

1.

Korrake samme 1 kuni 5 vastavalt juhistele

jaotises Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse

konfigureerimine.

2

Valige Use the following IP address (kasutage

järgmist IP-aadressi).

3.

Tippige sisse IP-aadress, alamvõrgu mask ja

teenusepakkuja vaikelüüs.

4.

Vajaduse korral võite sisse tippida ka eelistatud

DNS-serveri aadressi ja muuta DNS-serveri

aadressi ja seejärel valida OK.

7.

Naaske aknasse Network and Sharing Center

(Võrk ja jagamiskeskus) ja seejärel valige Set up

a new connection or network (Alghäälesta uus

ühendus või võrk).

8. Valige

Connect to the Internet (Ühenda

internetti) ja seejärel valige Next (Järgmine).

9. Valige

Broadband (PPPoE) (Lairibaühendus).

10. Tippige sisse User name (Kasutajanimi), Password

(Parool) ja Connection name (Ühenduse nimi),

seejärel valige Connect (Ühenda).

11. Häälestuse lõpetamiseks valige Close (Sule).

12. Valige tegumiribal

, seejärel valige äsjaloodud

ühenduse nimi.

13. Tippige sisse oma kasutajanimi ja parool, seejärel

valige Interneti ühendamiseks Connect (Ühenda).

background image

56

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend