ASUS ROG GL502VM - Menüü Start (Käivitusmenüü)

background image

Menüü Start (Käivitusmenüü)

Menüü Start (Käivitusmenüü) on põhiline juurdepääsutee teie sülearvuti

programmidele, Windows®-i rakendustele, kaustadele ja sätetele.

Menüüd Käivitusmenüü saab kasutada järgmiste toimingute tegemiseks.

Programmide või Windows®-i rakenduste käivitamine

Sagedamini kasutatavate programmide või Windows®-i rakenduste

avamine

Sülearvuti sätete määramine

Abistamine Windowsi operatsioonisüsteemi kasutamisel

Sülearvuti sisse lülitamine

Windowsist väljalogimine või ümber lülitamine teisele kasutajakontole

Konto sätete muutmine, lukustamine või oma kontolt väljumine

Käivitab Käivitusmenüü

Sülearvuti sulgemine, taaskäivitamine või lülitamine puhkerežiimi

Käivitab Kõik rakendused

Käivitab Toiminguvaate

Rakenduse käivitamine toiminguribalt

Rakenduse käivitamine Käivitusmenüüst

Failisirvija käivitamine

Sätete käivitamine

Käivitage funktsioon Search (Otsing)

background image

40

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Käivitusmenüü käivitamine

Paigutage hiirekursor nupule Start (Käivitamine)

,

mis asub teie töölaua vasakpoolses alumises nurgas ka

klõpsake seda.

Vajutage Windowsi logoga nupule

, mis asub teie

töölaual.

Programmide avamine menüüs Käivitusmenüü

Menüü Start (Käivitusmenüü) põhiline kasutusotstarve on sülearvutisse

installitud programmide avamine.

Seadke hiirekursor tegumiriba programmi nimele ja

klõpsake seda käivitamiseks.

Programmide sirvimiseks kasutage noolnuppe.
Käivitamiseks vajutage

.

MÄRKUS. Valige All apps (Kõik rakendused), mis asub ekraani vasakul

paanil, millel on teie sülearvuti programmide nimekiri ja kaustad

tähestikulises järjekorras.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

41