ASUS ROG GL502VM - Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi

background image

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi:

Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel
valige

> Sleep (Puhkerežiim), et seada

sülearvuti puhkerežiimi.

Valige sisselogimise aknast

> Sleep

(Puhkerežiim).

• Vajutage

, et käivitada Shut

Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige

ripploendist Sleep (Puhkerežiim), seejärel valige

OK.

MÄRKUS. Sülearvuti lülitamiseks puhkerežiimi võite vajutada ka üks kord

toitenuppu.

background image

58

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59