ASUS ROG GL502VM - CE märgise hoiatus

background image

CE märgise hoiatus

See seade vastab Euroopa Ühenduse Komisjoni poolt välja antud R ja TTE direktiivi

1999/5/EÜ nõuetele (asendatud 2017 aastal RED direktiiviga 2014/53/EÜ), EMC

direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele (asendatud 2016. a. aprillis direktiiviga 2014/30/

EÜ) ja madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele (asendatud 2016. a. aprillis

direktiiviga 2014/35/EÜ) nõuetele.

Riigid, kus seadet müüakse:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid

Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on

maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised:

10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz)

100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

MÄRKUS. Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni

2483,5 MHz.

Välistingimustes kasutamiseks on mõned järgmised võimalused. Eravalduses

või avalik-õiguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt

kaitseministeeriumi eelloa protseduurile ning maksimaalne lubatud võimsus

on 100 mV sagedusribas 2446,5 - 2483,5 MHz. Riigimaal ei ole seadme

välistingimustes kasutamine lubatud.

Allpool esitatud maakondades kogu 2,4 GHz ribalaiuse puhul:

Maksimaalne lubatud võimsus siseruumides kasutamisel on 100 mW

Maksimaalne lubatud võimsus välistingimustes on 10 mW