ASUS ROG GL502VM - Lataa kannettava tietokone.

background image

Lataa kannettava tietokone.

A.

Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.

B.

Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.

C.

Liitä verkkolaitteen liitin kannettavan tietokoneen tasavirtatuloon

(DC).

Lataa kannettavaa tietokonetta 3 tuntia ennen kuin

käytät sitä ensimmäistä kertaa akkutilassa.

HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen

mukaan.

HUOMAUTUS:

Verkkolaitetiedot:

Tulojännite: 100–240 VAC

Tulotaajuus: 50–60Hz

Nimellisantovirta: 9,23A (180W)

Nimellisantojännite: 19,5 V

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

27

TÄRKEÄÄ!

Paikallista otto-/antojännite-arvokilpi kannettavasta tietokoneesta

ja varmista, että se vastaa verkkolaitteen otto-/antojännite-tietoja.

Joillakin kannettavien tietokoneiden malleille voi olla useita

antojännitearvoja käytettävissä olevan tuotekoodin mukaan.

Varmista, että kannettava tietokone on liitetty verkkolaitteeseen,

ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. On vahvasti suositeltavaa,

että käytät maadoitettua pistorasiaa käyttäessäsi kannettavaa

tietokonetta verkkolaitetilassa.

Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lähellä kannettavaa

tietokonetta.

Irrottaaksesi kannettavan tietokoneen verkkovirrasta, irrota se

virtapistokkeesta.

VAROITUS!

Lue seuraavat kannettavan tietokoneen akun varotoimet.

Vain valtuutettu ASUS-teknikko saa poistaa akun laitteesta (vain

kiinteä akku).

Tässä laitteessa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen

palovamman vaaran, jos se poistetaan tai puretaan.

Seuraavien varoitustarrojen tarkoitus on varmistaa turvallisuutesi.

Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu vääräntyyppiseen akkuun.

Älä hävitä polttamalla.

Älä yritä oikosulkea kannettavan tietokoneen akkua.

Älä koskaan yritä purkaa ja koota akkua uudelleen (vain kiinteä akku).

Jos havaitset, vuodon lopeta akun käyttö.

Akku ja sen osat on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.

Pidä akku ja muut pienet osat lasten ulottumattomissa.

background image

28

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas