ASUS ROG GL502VM - REACH

background image

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija)

regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima

na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.

htm.