ASUS ROG GL502VM - Lijeva strana

background image

Lijeva strana

Ulaz za istosmjerno napajanje

Ukopčajte isporučeni adapter napajanja u ovaj priključak

ako želite napuniti baterijski modul i osigurati napajanje

prijenosnom računalu.

UPOZORENJE! Adapter može postati vruć za vrijeme upotrebe.

Nemojte pokrivati adapter i držite ga što dalje od tijela kad je

priključen na električnu utičnicu.

VAŽNO! Za punjenje baterijskog modula i napajanje prijenosnog

računala koristite samo isporučeni adapter napajanja.

Priključak za LAN mrežu

Ukopčajte mrežni kabel u ovaj priključak ako želite računalo

priključiti na lokalnu mrežu (LAN).

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

23

Mini priključak DisplayPort

Ovaj priključak omogućuje povezivanje prijenosnog računala s

vanjskim zaslonom.

HDMI priključak

Ovaj priključak predviđen je za High-Definition Multimedia

Interface (HDMI) konektor i kompatibilan je sa HDCP

standardom za HD DVD, Blu-ray i druge reprodukcije sa

zaštićenim sadržajem.

USB 3.0 port

Priključak za univerzalnu serijsku sabirnicu 3.0 (USB 3.0)

omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB

2.0.

USB priključak vrste C

Priključak USB (univerzalna serijska sabirnica) vrste C

omogućuje brzinu prijenosa do 5 Gbit/s i kompatibilan je s USB

2.0.

NAPOMENA: Brzina prijenosa za ovaj priključak može se

razlikovati od modela do modela.

background image

24

E-priručnik za prijenosno računalo

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

25