ASUS ROG GL502VM - Pogled s gornje strane

background image

Pogled s gornje strane

NAPOMENA: Izgled tipkovnice razlikuje se ovisno o regiji ili zemlji.

Prikaz prijenosnog računala također može biti različit ovisno o modelu

prijenosnog računala.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

15

Mikrofoni u nizu

Mikrofoni u nizu imaju funkcije uklanjanja odjeka, potiskivanja

šuma i oblikovanja snopa koje omogućuju bolje prepoznavanje

glasa i snimanje zvuka.

Indikator kamere

Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.

Kamera

Ugrađena kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa

pomoću prijenosnog računala.

Zaslonska ploča

Zaslon osigurava izvrsne funkcije za pregled fotografija, video

filmova i drugih multimedijskih datoteka na prijenosnom

računalu.

Tipkovnica

Tipkovnica sadrži QWERTZ tipke u punoj veličini, s dubinom

pritiska koja osigurava udobno tipkanje. Ona omogućuje i

upotrebu funkcijskih tipki, brz pristup sustavu Windows® i

upravljanje drugim multimedijskim funkcijama.

NAPOMENA: Raspored tipkovnice razlikuje se prema modelu i

teritoriju.

background image

16

E-priručnik za prijenosno računalo

Indikator zrakoplovnog načina rada

Ovaj indikator će svijetliti kada se na prijenosnom računalu

aktivira zrakoplovni način rada.

NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode (Režim

zrakoplova) onemogućuje sve bežične veze.

Indikator numeričke tipkovnice

Indikator se uključuje kada je aktivirana funkcija zaključavanja

numeričke tipkovnice (number lock). To vam omogućuje

upotrebu određenih tipki na tipkovnici za unos brojeva.

Dodirna ploha

Dodirna ploha omogućuje upotrebu više gesti za kretanje po

zaslonu, čime se korisniku nudi intuitivno iskustvo. Ona također

simulira funkcije običnog miša.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku,

u poglavlju Korištenje dodirne plohe.

Tipka za uključivanje

Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili ili isključili

prijenosno računalo. Tipku za uključivanje možete također

koristiti kada želite prijenosno računalo dovesti u stanje

mirovanja ili hibernacije ili ga pokrenuti iz stanja mirovanja ili

hibernacije.

U slučaju da prijenosno računalo prestane reagirati na radnje,

pritisnite i barem (4) sekunde držite pritisnutim gumb za

uključivanje sve dok se računalo ne isključi.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

17

Indikator stanja mirovanja

Indikator napajanja uključuje se pri uključivanju prijenosnog

računala, a sporo trepće ako je prijenosno računalo u stanju

mirovanja

Brojčana tipkovnica

Numerička tipkovnica prebacuje se između ove dvije funkcije: za

unos brojeva i za tipke za pomicanje pokazivača.

NAPOMENA: Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom

priručniku, u poglavlju Korištenje tipkovnice.

Indikator stanja

Indikatori stanja pomažu u otkrivanju trenutnog stanja hardvera

prijenosnog računala.

Indikator stanja mirovanja

Indikator napajanja uključuje se pri uključivanju

prijenosnog računala, a sporo trepće ako je

prijenosno računalo u stanju mirovanja.

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o

stanju napunjenosti baterije. Pojedinosti potražite u

sljedećoj tablici:

background image

18

E-priručnik za prijenosno računalo

Boja

Stanje

Svijetli zeleno

Prijenosno računalo je ukopčan

u izvor električnog napajanja,

njegova baterija se puni i

napunjenost je između 95% i

100%.

Svijetli narančasto Prijenosno računalo je ukopčan

u izvor električnog napajanja,

njegova baterija se puni i

napunjenost je niža od 95%.

Trepće narančasto Prijenosno računalo radi

na baterijskom napajanju i

napunjenost baterije manja je

od 10%.

Indikatori su

isključeni

Prijenosno računalo radi

na baterijskom napajanju i

napunjenost baterije je između

10% i 100%.

Indikator aktivnosti pogonske jedinice

Ovaj indikator će svijetliti kada je u tijeku pristupanje

pogonima za pohranu na prijenosnom računalu.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

19