ASUS ROG GL502VM - Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā

background image

Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā

Lai pārslēgtu piezīmjdatoru miega režīmā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Palaidiet izvēlni Start (Sākt) un atlasiet

> Sleep (Miegs), lai pārslēgtu piezīmjdatoru

miega režīmā.

Pieteikšanās ekrānā atlasiet

> Shut down

(Beidzēt).

Lai palaistu Shut Down Windows (Sistēmas Windows
beidzēšana), nospiediet

. Nolaižamajā

sarakstā atlasiet Sleep (Miega režīms) un pēc tam

atlasiet OK (Labi).

PIEZĪME. Varat arī pārslēgt piezīmjdatoru miega režīmā, nospiežot

barošanas pogu.

background image

58

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

59