ASUS ROG GL502VM - Brīdinājums par CE zīmi

background image

Brīdinājums par CE zīmi

Šī ierīce atbilst R&TTE direktīvai 1999/5/EK (2017. gadā aizstāta ar RED 2014/53/

ES), EMS direktīvai 2004/108/EK (2016. gada aprīlī aizstāta ar 2014/30/ES) un

Zemsprieguma direktīvai 2006/95/EK (2016. gada aprīlī aizstāta ar 2014/35/ES), ko

izdevusi Eiropas Kopienas Komisija.

Valstis, kurās ierīces tiks pārdota:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā

maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir:

10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz

PIEZĪME. Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko

personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums

ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus

telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:

Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100mW

Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW