ASUS ROG GL502VM - Instellingen van systeem-BIOS

background image

Instellingen van systeem-BIOS

WAARSCHUWING:

De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte

zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen

afhankelijk van het model en de regio.

Boot (Opstarten)

In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de

volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

1. Selecteer

Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm Boot

(Opstarten).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

62

Gebruikershandleiding notebook PC

2.

Druk op

en selecteer een apparaat als Boot Option #1

(Opstartoptie 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Sets the system boot

order

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

63

Security (Beveiliging)

Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor

uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de

harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de

USB-interface.

OPMERKING

:

Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt

u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw

notebook gaat.

Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord)

instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character:

a-z, 0-9

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

64

Gebruikershandleiding notebook PC

Het wachtwoord instellen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Geef een wachtwoord op en druk op

.

3.

Typ het wachtwoord opnieuw en druk op

.

Het wachtwoord wissen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Voer het huidige wachtwoord in en druk op

.

3.

Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord

maken) leeg en druk op

.

4.

Klik op Yes (Ja) in het bevestigingsvak en druk op

.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

65

I/O Interface Security (beveiliging)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface

Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- or

ontgrendelen.

De I/O-interface vergrendelen:

1.

Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O

Interface Security (I/O-interfacebeveiliging).

2.

Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op

.

3. Selecteer

Lock (Vergrendelen).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

LAN Network interface

Lock

UnLock

background image

66

Gebruikershandleiding notebook PC

USB-interfacebeveiliging

Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interface-

beveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of

ontgrendelen.

De USB-interface vergrendelen:

1.

Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O

Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB

Interface Security (USB-interfacebeveiliging).

2.

Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op

Lock (Vergrendelen).

OPMERKING

: Het instellen van de USB Interface op Lock

(Vergrendelen) vergrendelt en verbertt ook de External Ports (Externe

poorten) en andere apparaten die zijn opgenomen onder USB Interface

Security.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB device

will be disabled

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB interface

Lock

UnLock

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

67

Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password

(Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de

harde schijf met een wachtwoord te beveiligen.

Het HDD-wachtwoord instellen:
1.

Klik op het scherm Security (Beveiliging) om Set Master

Password (Masterwachtwoord instellen)

2.

Voer een wachtwoord in en druk op

.

3.

Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op

.

4.

Klik op Set User Password (Gebruikerswachtwoord

instellen) en herhaal de vorige stappen om het

gebruikerswachtwoord in te stellen.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set, then

this only limits access to Setup and is only asked

for when entering Setup. If ONLY the user’s password

is set, then this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup, the User

will have Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

68

Gebruikershandleiding notebook PC

Save & Exit (Opslaan en eindigen)

Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save

Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het

BIOS verlaat.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

69

Het BIOS opwaarderen:

1.

Controleer het model van de notebook en download het

nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS.

2.

Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB-

stick op.

3.

Steek de USB-stick in uw notebook.

4.

Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

5.

Klik in de BIOS Setup op Advanced > Start Easy Flash

(Geavanceerd > Easy Flash starten) en druk vervolgens op

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

70

Gebruikershandleiding notebook PC

6.

Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en druk
op

.

7.

Klik na de BIOS update op Exit > Restore Defaults (Afsluiten >

Standaardwaarden herstellen) om de standaardinstellingen

van het systeem te herstellen.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

[←→] : Switch [↑↓] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

Current BIOS

Platform : GL502
Version : 101
Build Date : Oct 26 2015
Build Time : 11:51:05

New BIOS

FLASH TYPE : Generic Flash Type

ASUSTek EasyFlash Utility

Platform : Unknown
Version : Unknown
Build Date : Unknown
Build Time : Unknown

background image

Gebruikershandleiding notebook PC

71