ASUS ROG GL502VM - Oversikt

background image

Oversikt

Den 4. august 1998 ble EU-rådets beslutning angående CTR 21 publisert i EUs

offisielle journal. CTR 21 gjelder for all ikke-tale-terminalutstyr med DTMF-

oppringing som er ment å kobles til analoge PSTN (Public Switched Telephone

Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation - Vanlig teknisk forskrift) til tilbehør

for tilkobling til det analoge offentlige telefonnettets terminalutstyr

(utenom terminalutstyr med støtte for taletelefoni i grunngitte tilfeller) hvori

nettverksadressering, hvis levert, bruker dobbelttonet multifrekvenssignal.