ASUS ROG GL502VM - Używanie touchpada

background image

Używanie touchpada

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Gesty jednym palcem

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

Stuknij aplikację w celu jej zaznaczenia.

Stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez

podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,

unieś palec z touchpada.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

31

Kliknięcie lewym przyciskiem

Kliknięcie prawym przyciskiem

Kliknij aplikację w celu jej

wybrania.

Kliknij dwukrotnie aplikację

w celu jej uruchomienia.

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić

menu uaktywniane kliknięciem

prawym przyciskiem myszy.

UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują

położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.

Gesty dwoma palcami

Przewijanie dwoma palcami (w

górę/w dół)

Przewijanie dwoma palcami (w

lewo/w prawo)

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w górę lub w dół.

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w lewo lub w prawo.

background image

32

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zmniejszenie

Powiększenie

Ściągnij do siebie dwa place na

touchpadzie.

Rozsuń dwa place na touchpadzie.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego

kliknięcia. Przesuń innym placem po touchpadzie, aby przeciągnąć

element, a następnie podnieś palec z przycisku w celu upuszczenia

elementu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

33

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą

być uruchamiane za pomocą następujących poleceń: