ASUS ROG GL502VM - Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Calebopaleboation

background image

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Calebopaleboation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autaleboských práv, na ktaleboú

sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA

a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision

Calebopaleboation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany

autaleboských práv musí byť autaleboizované spoločnosťou Macrovision

Calebopaleboation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou

prípadov autaleboizovaných spoločnosťou Macrovision Calebopaleboation.

Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.