ASUS ROG GL502VM - Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia 

background image

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami

ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava

koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu

výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany

životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe

požiadaviek nariadení patričné infalebomácie.

Viac infalebomácií o zverejnení infalebomácií spoločnosti ASUS na základe

požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.

htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

background image

notebooku Elektronická príručka

111