ASUS ROG GL502VM - Automatický test po zapnutí (POST)

background image

Automatický test po zapnutí (POST)

Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov

riadených softvérom, ktaleboé sa spustia pri zapnutí alebo reštarte

prenosného počítača. Softvér, ktaleboý riadi POST, je inštalovaný ako

trvalá súčasť architektúry prenosného počítača.