ASUS ROG GL502VM - Aktívne body Snap

background image

Aktívne body Snap

Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne

body.

background image

notebooku Elektronická príručka

47

Používanie funkcie Snap (Prichytiť)

1.

Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2.

Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj

obrazovky, kde ju chcete prichytiť.

3.

Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie

uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

1.

Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2.

Stlačte a podržte tlačidlo

a potom pomocou

kláves so šípkami aplikáciu prichyťte.

3.

Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie

uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

background image

48

notebooku Elektronická príručka