ASUS ROG GL502VM - Obnovenie vášho systému

background image

Obnovenie vášho systému

Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť

systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia

na zlepšenie výkonu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom

prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi.

Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené

nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a

heslá.

Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený

do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 10 umožňuje vykonať ktorúkoľvek z

nasledujúcich možností obnovy:

Zachovať moje súbory - Táto možnosť umožňuje obnoviť

prenosný počítač bez poškodenia osobných údajov (fotografie,

hudba, video súbory, dokumenty) a aplikácie z pamäte

operačného systému Windows®.

Pomocou tejto možnosti môžete prenosný počítač obnoviť na

štandardné nastavenia a odstrániť iné nainštalované aplikácie.

Odstrániť všetko - Táto možnosť resetuje prenosný počítať

na jeho nastavenia z výroby. Pred vykonaním tejto možnosti si

musíte zálohovať svoje údaje.

background image

72

notebooku Elektronická príručka

Go back to an earlier build (Vráťiť sa späť na predchádzajúcu

zostavu) - Táto možnosť umožňuje vrátiť sa späť na

predchádzajúcu zostavu. Túto možnosť použite v prípade, že

zostava vám nefunguje.

Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť

umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom

Tablet ASUS, ako napríklad:
-

používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo

obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie Tablet

ASUS.

-

Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie

problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto

možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie

obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok,

nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia.