ASUS ROG GL502VM - Ponuka Štart

background image

Ponuka Štart

Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®,

priečinkom a nastaveniam vo vašom prenosnom počítači.

Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity:

spúšťanie programov alebo aplikácií Windows®;

otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®;

upravovať nastavenia prenosného počítača;

získať pomoc s ovládaním systému Windows;

vypnúť prenosný počítač;

odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa.

Zmena nastavení konta, zamknúť, alebo sa odhlásiť z konta

Spustenie ponuky Štart

Vypnúť, reštartovať alebo prenosný počítač prepnúť do režimu nečinnosti

Spustiť všetky aplikácie

Spustiť zobrazenie úloh

Aplikáciu spustiť z panela úloh

Aplikáciu spustiť z domovskej obrazovky

Spustiť aplikáciu File Explorer

Spustiť možnosť Settings (Nastavenia)

Spustiť možnosť Search (Vyhľadať)

background image

40

notebooku Elektronická príručka

Spustenie ponuky Štart

Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť)

v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň

kliknite.

Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows

.

Otváranie programov z ponuky Štart

Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov

nainštalovaných v prenosnom počítači.

Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustite

kliknutím naň.

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať
programy. Program spustite stlačením tlačidla

.

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť úplný zoznam programov a priečinkov

v prenosnom počítači v abecednom poradí, v spodnej časti ľavého tabla

vyberte možnosť All apps (Všetky aplikácie).

background image

notebooku Elektronická príručka

41