ASUS ROG GL502VM - Ľavá strana

background image

Ľavá strana

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie

batérie a napájanie notebooku.

VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci.

Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a

držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku

používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Port LAN

Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie

k miestnej počítačovej sieti (LAN).

background image

notebooku Elektronická príručka

23

Port Mini DisplayPort

Tento palebot umožňuje pripojiť externý displej k prenosnému

počítaču.

PortHDMI

Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos

multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je

kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0)

poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne

kompatibilný s USB 2.0.

Port C typu USB

Tento port USB (Univerzálna sériová zbernica), typ C, poskytuje

prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný so

zariadeniami USB 2.0.

POZNÁMKA:

Rýchlosť prenosu tohto portu sa môže líšiť podľa

modelu.

background image

24

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

25