ASUS ROG GL502VM - Vypnutie prenosného počítača

background image

Vypnutie prenosného počítača

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných

postupov:

Spustite ponuku Štart a štandardne vypnite
výberom položiek

> Shut down

(Vypnúť).

Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku
> Shut down (Vypnúť).

Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením
kombinácie tlačidiel

. V

rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut

Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň desať

(4) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

background image

notebooku Elektronická príručka

57