ASUS ROG GL502VM - Zapnutie po prvý raz

background image

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek,

ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho

operačného systému Windows® 10.

Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1.

Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko

minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

2.

Na obrazovke Setup (Nastavenia) vyberte región a jazyk, ktoré sa

budú používať v prenosnom počítači.

3.

Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite okienko I

accept (Súhlasím).

4.

Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte

podľa pokynov na obrazovke:

Prispôsobenie

Získať on-line

Nastavenia

Vaše konto

5.

Systém Windows® 10 pokračuje po nastavení základných položiek

v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení. Uistite sa, že

váš prenosný počítač je počas procesu inštalácie stále zapnutý.

6.

Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí pracovná plocha.

POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba

informatívneho charakteru.

background image

notebooku Elektronická príručka

39