ASUS ROG GL502VM - Varnostne informacije za optični pogon

background image

Varnostne informacije za optični pogon

Informacije o varni uporabi laserja

OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona, pogona ne

poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za pomoč kontaktirajte

profesionalnega tehnika.