ASUS ROG GL502VM - Zahteve za varno napajanje

background image

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati

odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2

ali

H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

REACH

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH

(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH

spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.