ASUS ROG GL502VM - Zahtev za električnu bezbednost

background image

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju

da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2

ili H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.

REACH

Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija hemikalija)

regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske substance u našim proizvodima

na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.

htm.