ASUS ROG GL502VM - Dno

background image

Dno

NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE! Temperatura donje strane notebook računara se može

promeniti iz tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije.

Prilikom rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje

mogu da blokiraju otvore za ventilaciju.

VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti

iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije

moguće rasklopiti.

background image

20

E-priručnik za notebook računar

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da

topao vazduh izađe iz notebook računara.

UPOZORENJE! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi

ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u

suprotnom može doći do pregrevanja.

Poklopac odeljka

Ovaj poklopac štiti prostor u vašem notebook računaru

rezervisan za prenosivi SSD (M.2 2280 konektor) i HDD (čvrsti

disk).

NAPOMENE:

Više detalja potražite u odeljku Poglavlje 5: Nadogradnja
notebook računara
u okviru ovog priručnika.

Slot M.2 2280 podporuje PCIe (NVMe) SSD aj SATA SSD.

background image

E-priručnik za notebook računar

21