ASUS ROG GL502VM - Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i rešavanje problema

background image

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i

rešavanje problema

Tokom POST testa, možete da pristupite podešavanjima BIOS-a ili

pokrenete opcije za rešavanje problema pomoću funkcijskih tastera

vašeg notebook računara. Više detalja možete pronaći u nastavku.

Osnovni ulazno-izlazni sistem (BIOS) čuva podešavanja sistemskog

hardvera koja su potrebna za pokretanje sistema na notebook računaru.

Podrazumevana podešavanja BIOS-a se primenjuju na većinu uslova

notebook računara. Ne menjajte podrazumevana podešavanja BIOS-a,

izuzev u sledećim okolnostima:

Poruka o grešci se pojavila na ekranu tokom podizanja sistema i

od vas se zahteva da pokrenete podešavanje BIOS-a.

Instalirali ste novu sistemsku komponentu koja zahteva dalja

podešavanja ili ažuriranja BIOS-a.

UPOZORENJE: Korišćenje neodgovarajućih podešavanja BIOS-a može

dovesti do nestabilnosti ili neuspelog podizanja sistema. Preporučujemo

vam da menjate podešavanja BIOS-a samo uz pomoć obučenog servisnog

osoblja.

Pristupanje BIOS-u