ASUS ROG GL502VM - CE-märkesvarning

background image

CE-märkesvarning

Denna enhet överensstämmer med R&TTE-direktivet 1999/5/EG (ersatt 2017 med

RED 2014/53/EU), EMC-direktivet 2004/108/ EG (ersatt i april 2016 med 2014/30/

EU), och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG (ersatt i april 2016 med 2014/35/EU)

som utfärdats av EU-kommissionen.

Länder där enheten kommer att säljas:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

background image

102

E-manual för bärbar dator

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max

tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på

den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en

preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW