ASUS ROG GL502VM - Produktanmärkning Macrovision Corporation

background image

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten

genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt

som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning

av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad

tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.