ASUS ROG GL502VM - Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet

background image

Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet

Säkerhetsinformation laser

VARNING! För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte

ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull,

kontakta en professionell tekniker för hjälp.

CD-ROM användarsäkerhet

CLASS 1 LASER PRODUKT

Varningsetikett service

VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN

ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestämmelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug

Administration implementerade bestämmelser för laserprodukter den 2 augusti

1976. Dessa bestämmelser gäller för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti

1976 och framåt. Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter

som marknadsförs i USA.

VARNING! Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer

annat än de som är specificerade här i eller i installationsvägledningen för

laserprodukten kan resultera i farlig exponering för laser.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten

används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

background image

108

E-manual för bärbar dator