ASUS ROG GL502VM - Anslutning till trådbundna nätverk

background image

Anslutning till trådbundna nätverk

Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och

bredband med datorns LAN-port.

OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din

nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.

Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.

VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den

bärbvara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande

åtgärder.

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning

OBS! Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.

1. Starta

Settings (Inställningar).

2. Välj

Network & Internet (Nätverk och Internet).

3. Välj

Ethernet > Network and Sharing Center

(Ethernet > Nätverks- och delningscenter).

4.

Välj din LAN och välj därefter Properties

(Egenskaper).

5. Välj

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Internetprotokoll version 4) klicka sedan på

Properties (Egenskaper).

6. Välj

Obtain an IP address automatically (Erhåll en

IP-adress automatiskt) och klicka på OK.

background image

E-manual för bärbar dator

55

Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:

1.

Upprepa steg 1 till 5 under Connecting to a

dynamic IP/PPPoE network connection (Ansluta till

ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk).

2 Välj

Use the following IP address (Använd

följande IP-adress).

3.

Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway

från din iInternetleverantör.

4.

Vid behov kan du även ange önskad DNS-

serveradress och alternativ DNS-serveradress och

välj OK.

7.

Återgå till fönstret Network and Sharing Center

(Nätverks- och delningscenter) och välj Set up

a new connection or network (Installera en

nätverksanslutning eller nätverk).

8. Välj

Connect to the Internet (Anslut till Internet)

och välj därefter Next (Nästa).

9. Välj

Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE)).

10. Ange användarnamn, lösenord och anslutningens

namn och välj Connect (Anslut).

11. Välj

Close (Stäng) för att avsluta konfigurationen.

12. Välj i aktivitetsfältet och klicka därefter på

anslutningen du just skapat.

13. Ange ditt användarnamn och lösenord och välj

Connect (Anslut) för att ansluta till Internet.

background image

56

E-manual för bärbar dator